ISO-9001 certificaat – Leek

ISO-9001 certificaat

ISO-9001 certificaat

In juni 2009 én in november 2010 én november 2011 én november 2012 én januari 2014 én januari 2016 is het kwaliteitscertificaat toebedeeld aan uw tandheelkundigteam Dentolive. Hier kunt u uit opmaken dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen volgens ISO 9001. Dit certificaat is twee jaar geldig.

Jaarlijks wordt dit door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en beoordeeld.

Wij zullen, om onze kwaliteit hoog te houden, o.a.  een jaarlijks tevredenheidsonderzoek afnemen onder ons patientenbestand.  Wij zijn u zeer erkentelijk voor het geven van uw mening.

Ook buiten deze enquete om, vragen wij u ten alle tijden aan te geven wat uw wensen of opmerkingen zijn, zodat wij u volledig van dienst kunnen zijn.

Alle  ISO-9001 kwaliteitseisen zal u tegen komen in de praktijk, die u ter alle tijden ten goede komen.

In 2018 zal de praktijk wederom gekeurd worden voor een certificaat ISO-9001 door Roozeboom consulting.