In 2015 zonder angst naar de tandarts? Wekt deze vraag uw nieuwsgierigheid klik dan hier voor meer informatie.

Nieuws

Krantenartikelen

 

‘Paarden spiegelen de emotie en energie van mensen’

Astrid Stijger coacht mensen met behulp van paarden

NIEUW RODEN – Astrid Stijger houdt niet van stilzitten. Integendeel. Behalve het runnen van een  tandheelkundepraktijk Dentolive in Leek- heeft ze zich toegelegd op het coachen van mensen met behulp van paarden. Ze volgt een opleiding die ze in januari  hoopt af te ronden. ‘Paarden spiegelen de emotie en de energie van mensen’, vertelt ze. Een paard staat tegenover je in het hier en nu’, laat ze weten.

Het overkwam haar zelf eens. Toen ze vermoeid was en tegenover een paard stond. ‘Het paard viel  in slaap en vertaalde waarschijnlijk mijn gevoel. Een paard spreekt door middel van gedrag’, legt Astrid enthousiast uit. ‘Een paard is van oorsprong een vluchtdier. Dus sterk in het signaleren van onraad. Een paard pikt daarom de kleinste dingen op en heeft nooit een dubbele agenda.’ Met behulp van paarden kan Astrid mensen helpen.. ‘Dat kan echt met van alles zijn. Mensen met bepaalde vragen, inzichten of  bijvoorbeeld een kind dat niet kan stoppen met duimen. Vaak zit hier een heel verhaal achter. Na een sessie met een paard komt dat wel degelijk naar voren en is het probleem in kaart te brengen en op te lossen. Ik stel vragen en kijk naar het paard. Als iemand zich bijvoorbeeld iets herinnert en daar een bepaalde emotie bij voelt, dan zie ik dat aan het paard terug’, legt Astrid uit.

Op dit moment coacht Astrid al verschillende mensen en de resultaten zijn buitengewoon verrassend. ‘Iedereen – jong en oud- kan bij me terecht.. Als je een probleem hebt of loop je met iets dat een probleem kan worden dan kan ik met behulp van het paard aan het werk om het op te lossen. Het is geen therapie, het is coaching.. Het traject ligt uiteraard aan de aard van het probleem. Bepaalde zaken komen heel snel naar boven, voor andere problemen heb je misschien wat meer tijd nodig. Waar ik me vooral op richt is tandartsangst. Het is fijn om te kunnen bereiken dat men met een ontspannen gevoel in de tandartsstoel kan plaatsnemen en dat kan men bereiken middels deze weg van coaching.

De opleiding die Astrid volgt – op het Europees Opleidingscentrum Paardencoach (EOCP)- is best intensief. ‘Je leert zelf ervaren hoe het is en moet dus zelf ook met de billen bloot. Maar het werkt. En hoe. Neem kinderen die gepest worden. Die kun je op deze manier het gevoel geven dat ze wél capaciteiten hebben. Dat ze er wél zijn. Kinderen verbazen zich dat een pony op een gegeven moment achter ze aanloopt. Zo mooi om te zien. Mensen hebben zoveel onzekerheden tegenwoordig. Dat komt ook omdat er echt ontzettend veel in deze maatschappij van je  gevraagd wordt. Deze methode is zo puur natuur. Ik ben maar bijzaak in het geheel. Het paard spreekt. Nooit met enig voorbehoud. Dat is echt prachtig om te doen.’ Mocht je jouw tandartsangst kwijt willen of wil je deze unieke ervaring eens beleven met of zonder vraagstuk, dan kun je Astrid Stijger bereiken via www.dentolive.nl of 0594-514989

 

In 2015 zonder angst naar de tandarts

Vanaf 1 januari 2015 zal bij Dentolive D-coaching van start gaan. D- coaching is een prettige en natuurlijke coaching met behulp van het edele paard, als co-coach, om te streven naar een tandartsbehandeling zonder angst.

Astrid Stijger, tandarts met inmiddels 20 jaar ervaring, zal u begeleiden tijdens deze coachingsessies. Het streven is dan om samen met u een ontspannen tandartsbehandeling voor te bereiden en u dit te laten ervaren.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@dentolive.nl

 

Belangrijke informatie mbt de facturering!!

De betalingstermijn die Fa-med hanteert is 30 dagen. Indien u niet binnen deze termijn betaalt, is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende incassokosten brengt Fa-med, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, bij u in rekening.”

 

Alles over het gebit!

Vragen over mondgezondheid, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen of de tandartspraktijk?
Kijk op http://www.allesoverhetgebit.nl voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondgezondheid

 

Angst voor de tandarts ontstaat meestal op jonge leeftijd

Bij de meeste mensen die bang zijn om naar een tandarts te gaan is deze angst ontstaan tijdens hun kinderjaren. Veel mensen gaan daarom helemaal niet meer naar de tandarts, met alle gezondheidsrisico's van dien.

Lees de rest van het artikel>>

Bron: nationalezorggids.nl
Publicatiedatum: 11-02-2015
 

Elementverlies tast gezondheid aanzienlijk aan

Elementverlies heeft negatieve consequenties voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dat hebben onderzoekers van Londonís Global University (UCL) geconcludeerd.

Lees de rest van het artikel >>

Bron: DentalTribune.com
Publicatiedatum: 13-02-2015

 

Bijna 1,1 miljoen Nederlanders namen andere zorgverzekeraar

Ongeveer 6,5 procent van de verzekerden is per 1 januari 2015 overgestapt naar een andere zorg-verzekeraar. Dat komt neer op iets minder dan 1,1 miljoen personen.

Lees de rest van het artikel >>

Bron: Parool.nl
Publicatiedatum: 26-01-2015
 
Rubriek verzorgd door het NMT-Mediacentrum